top of page

ליווי לקבוצות ומועדוני ספורט

קבוצות ומועדוני ספורט עומדים בפני אתגרים רבים. על מנת לשמור על יתרון תחרותי נדרשת עבודה שיטתית ועקבית. לכל קבוצה יש את הזהות שלה.

קבוצות ומועדוני ספורט עומדים בפני אתגרים רבים. על מנת לשמור על יתרון תחרותי נדרשת עבודה שיטתית ועקבית. לכל קבוצה יש את הזהות, היעדים והמטרות שלה. במסגרת עבודתי אני מבינה לעומק את צרכי הקבוצה, מאפיינת את התהליכים המעכבים בתוכה, בונה תוכניות התערבות מותאמות, מקנה כלים לצמצום הפער בין הרצוי למצוי ולהשגת ביצועים מיטביים. דוגמאות לנושאים בהם אני מתמחה בעבודתי: זהות ולכידות קבוצתית הגברת מוטיבציה שיפור בתקשורת מילולית ובלתי מילולית העלאת חוסן קבוצתי הצבת מטרות ובניית תוכנית להשגתן יחסים חברתיים ובינאישיים פיתוח מנהיגות לכידות משימתית ועוד אשמח להצטרף לשורותיכם, להעניק לכם ליווי אישי למיצוי הפוטנציאל תוך עבודה ממוקדת ומותאמת לאופי הקבוצה.

bottom of page